ISO_9001_ISO_14001_OHSAS_18001_no_year_EST_COLAS-is Ehitustrust on loodud kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu- ja tööohutusjuhtimissüsteemid, mis väljastati 2014 kevadel DNV (Det Norske Veritas) Business Assurance poolt. Meie juhtimissüsteem vastab standarditele ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001.

Kvaliteedipoliitika:
Usalda kvaliteeti! AS Ehitustrusti kvaliteedi-, keskkonna, tööohutuse- ja töötervishoiupoliitikaks on pakkuda oma tellijatele kvaliteetseid ehitustöid, mis vastavad tellija soovidele ja äriplaanile, on teostatud ohutult ja keskkonnasäästlikult ning vastavad kehtivatele õigusaktidele ja normidele. Tööde kvaliteetse, keskkonnasäästliku ja ohutu teostamise tagame oma professionaalse meeskonna abil ning juhtimissüsteemi järjepideva jälgimise, analüüsimise ja täiendamisega.

Peamised eesmärgid:

  • Tellijate rahulolu
  • Kokkulepitud kvaliteediklassi tagamine
  • Garantiiperioodi puuduste minimiseerimine
  • Ettevõtte peamiste kahjulike keskkonnaaspektide väljaselgitamine ja nende minimiseerimine
  • Tööõnnetuste ärahoidmine ja ennetamine