Kauplushoone Rakvere

Rakvere linna, Ussimäe tn 1 kinnistule rajatav uus kaubandushoone on 1-korruseline madala kaldkatusega, betoonpostide ja teraskanduritega karkasshoone. Tegemist on rahvusvahelise jakaubandusketiga mille arhitektuurne … Loe edasi

Palamuse COOP

Uus tn 14, Palamuse alevikus olemas olev laohoone lammutati. Olemas olev kauplushoone säilitati, kaasajastati toidukaupluse ruumiprogrammina. Hoonel säilis iseloomulik katusegeomeetria ning räästakasti lahendus. … Loe edasi

Lootsi 8 kaubandus- ja büroohoone

Lootsi 8 büroohoone on ühe maa-aluse parkimiskorruse ja 4. maapealse korrusega, mis asub kohe Reidi tee ääres. Uue hoone ehitusel kasutatakse ära olemasolev … Loe edasi

Värvi 4

Uus büroo- ja Kaubandushoone, asukohaga Värvi 4, Tallinn on kahekorruseline hoone. Hoone esimesele korrusele on planeeritud klaasfassaadiga äripinnad ning hoovi pool avarad uksed … Loe edasi

Roo Prisma

Uus keskus rajatakse arenevasse piirkonda Harku järve lähedusse Roo tee 1 kinnistule. Planeeritud 1-korruseline kaubandushoone Prisma on A-energiaklassiga hoone. Kaupluse jahutamine toimub süsinikdioksiidi … Loe edasi

Melliste COOP Tartumaal

Kinnistul olemasolev 1-korruseline viilkatusega kauplus lammutati täielikult, sh maa-alused tarindid. Uus püstitatud kauplus on kahe- korruseline ehitis, asub Tartu-Räpina-Värska riigitee ääres Mellistes. Hoonele … Loe edasi

Rapla Kaubanduskeskus

Rapla Risti tn 1 kinnistule rajatav 1- korruseline kaubandushoone koosneb kolmest hoone osast. Hoonel on kolm peamist sissepääsu. Lõunablokis asub toiduainete ja esmatarbete … Loe edasi

Respo Haagised müügi- ja teenindushoone

Respo Haagised müügi- ja teenindushoone rajatakse Harjumaal Rae valda Kurna külla. Kinnistu paikneb Tallinna ringtee ja Õlleköögi tee vahel. Haagisekeskus on planeeritud põhiliselt … Loe edasi

Rida- ja korterelamu Tiskres

Kinnistu paikneb Hansu tn 1//3, Haabersti linnaosas, Tallinnas, Harjumaal Tiskre asumis tiheasutusega alal merevahetusläheduses. Kinnistule projekteeritakse 2 hoonet. Kinnistu põhjaküljele on ette nähtud … Loe edasi

LIDL kauplushoone Mustamäel

Tallinna Mustamäe linnaosas, Karjavälja tn 12 kinnistule rajatav LIDL kaubandushoone on 2-korruseline uusehitis. Tegemist on rahvusvahelise jaekaubandusketiga, mille arhitektuurne üldkontseptsioon lähtub vastava kaubandusketi … Loe edasi

Jõgeva Riigimaja

Jõgeva riigimaja puhul on tegemist endise maavalitsuse hoonega, mis võeti kasutusele juba 1968. aastal ning mille arhitektiks on Johannes Fuks. Jõgeva riigimaja on … Loe edasi

LIDL kauplushoone Pärnus

Pärnu Mai linnaosas, Riia mnt 106 kinnistule rajatav uus kaubandushoone on 1- korruseline madala kaldkatusega, betoonpostide ja teraskanduritega karkasshoone. Tegemist on rahvusvahelise jaekaubandusketiga, … Loe edasi

Kodumaja AS tootmiskompleksi laiendus

Kodumaja AS tootmiskompleks asub Tartu linna loodepiiril Veeriku tööstusrajoonis. Olemasoleva hoonete kompleksile ehitatakse juurde tootmis- ja värvimishoone. Projekteeritud tootmishoone laiendus paikneb Tartus Puidu … Loe edasi

Naked Island kunstitootmiskeskus Tallinnas

Paljassaares, Laevastiku 3, Tallinn ehitatav kunstitootmiskompleks hakkab kandma nime Naked Island. Tegemist on vana keraamikatehase bürooblokiga, kuhu luuakse täiesti uudsel moel töötav kaasaegne … Loe edasi

Tartu Ülikooli haridusteaduste intituut

Hooned paiknevad Tartu vanalinna muinsuskaitsealas ja arheoloogilises miljööpiirkonnas aadressil Jakobi 5, Lutsu 1 ja Munga 4 Tartus. Jakobi 5 kolme korruseline õppehoone säilib, … Loe edasi

Sadala COOP Jõgevamaal

Kinnistul paiknev olemasolev kauplusehoone osaliselt lammutatakse. Uue mahulise kontseptsiooni lähtekohaks on piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud hoonestus. Kauplusehoone koosneb ühest lihtsast viilkatusega mahust, mille iseloomulikuks … Loe edasi

LIDL kauplushoone Tallinnas

Tallinna Lasnamäe linnaosas, Raadiku tn 11 kinnistusele ehitatav uus kaubandushoone on 1- korruseline madala kaldkatusega, betoonpostide ja teraskanduritega karkasshoone. Kuna tegemist on rahvusvahelise … Loe edasi

Tõrva ujula-SPA

Valga maakonda, Tõrva linna, Puiestee tn 1 kinnistule rajatakse ujula ja majutushoone. Kompleks hakkab paiknema praeguse Tõrva gümnaasiumi spordisaali vahetus läheduses ning hooned … Loe edasi

Alatskivi COOP

Tartu maakonda, Peipsiääre valda, Alatskivi alevikku ehitatud uus kauplushoone on ristkülikukujuline lamekatuse ja parapetiga ehitis. Kauplus jaguneb kolmeks tsooniks: külastajad, laod ja personaliruumid … Loe edasi

KFC restoran, Tartus

Lõunakeskuse territooriumil (Ringtee 73, Tartu) endise Handymanni üüripind muudetakse KFC restoraniks. Kiirtoidurestoran Kentucky Fried Chicken avab Tartus Drive-thruga 24 tundi ööpäevas avatud söögikoha, … Loe edasi