Lõunakeskuse kaubandushoone rekonstrueerimine

Ehitustööde käigus projekteeriti ja rekonstrueeriti olemasolev Tartu Lõunakeskuse kauplusehoone, mille uuteks rentnikeks on Pet City keskus ja Jahipaun. Vanadest rentnikest jäävad alles Hawaii … Узнайте больше

Офисное здание Skyon

В центре Таллинна, по адресу Маакри, 30, строится 26-этажное офисное здание Skyon. Высота сооружения от поверхности земли составит 95 метров, что сделает его … Узнайте больше

Отель Jardin L’Ermitage

Находящиеся в центре Таллинна, по адресу Лембиту, 10/12, бывшее здание больницы и построенное в 1973 году офисное здание будут реконструированы и расширены на … Узнайте больше

Коммерческое и жилое здание на Катусепапи, 16, Таллинн

Коммерческое и жилое здание в таллиннском районе Ласнамяэ будет состоять из двух 4-этажных объемов – отеля и многоквартирного дома. Архитектурно здание разделено и … Узнайте больше

Novapolis II etapp

Esimeses etapis rekonstrueeriti täielikult Tartus, Riia tn 142 asuv hoonekompleks 5-korruseline (A – osa) ja 2-korruseline (B – osa) ühtseks tervikuks. Teises etapis … Узнайте больше

Ärihoone laiendamine ja rekonstrueerimine (Tööriistamarket)

Ehitus hõlmas Tartus, Ringtee 78 asuva Tööriistamarketi olemasoleva hoone fassaadide rekonstrueerimist ja uue kagupoolse hooneosa ehitamist. Hoone juurdeehitus koosneb kauba vastuvõturuumist ja kahekordsest … Узнайте больше

Taimekasvatuse Instituudi Jõgeva aretuskeskuse ehitus

Olemasoleval kinnistul paikneb 1968 aastal ehitatud katalamaja ning masuudi pumbamaja, mis mõlemad lammutatakse ja mille asemele rajatakse uus hoone. Hoone on projekteeritud sordiaretuslike … Узнайте больше

Astri Ärihoone ehitus

Tartusse Lõunakeskuse juurde ehitati uus OÜ Astri Köök ärihoone, kus on firma büroo, toodete müügiruumid, sellele vajalikud laoruumid ja kulinaaria-kondiitritoodete väiksemahuline tootmine. Arhitektuurilahenduselt … Узнайте больше

Tartu Erakooli LõunaTERA ehitus

Olemasolev Astri Köögi tootmishoone rekonstrueeritakse Lõuna Tera koolihooneks, ehitus ühes etapis. Ehitatakse ringi praegune 1-2 korruseline tootmishoone ja sellest lõunas koolimaja uus korpus. … Узнайте больше

Viruvere vineeritehase ehitus

Hoone ehitatakse tootmisprotsessi spetsiifikast lähtudes ristkülikulise kujuga. Olmeplokk on projekteeritud kahekorruselisena ja sissepääs olmeplokki on 2.korruse tasapinnalt, mis jääb olemasoleva tee tasapinnaga ühele … Узнайте больше

Красный дом, Теллискиви, 60a/8, Таллинн

К бывшему 4-этажному зданию электротехнического завода надстроят 2 этажа, а в ходе реконструкции будут максимально сохранены существующие несущие конструкции. Главной функцией, которая будет … Узнайте больше

Учебный корпус Ursa Таллиннского университета

Построенная в 1960-х годах часть здания будет снесена, и вместо нее построена новая – корпус Ursa. Здание с четырьмя надземными этажами будет интегрировано … Узнайте больше

LabelPrint pасширение офисного и производственного здания

Расположенное в деревне Пеэтри волости Раэ по адресу Рети теэ, 16 офисное и производственное здание LabelPrint OÜ будет расширили на 60 м на северо-запад. … Узнайте больше

AS Kroonpressi trükikoja juurdeehitus

Tartus, Lõõtsa tn 2 kinnistule laiendati olemasolevat trükikoda idasuunas 12m kaugusele. Ühekorruseline tootmisoone on ette nähtud trükipressi paigaldamiseks. Uue ja vana osa ühendamiseks … Узнайте больше

Puumerkki büroo -ja laohoone

Büroo ja laohoone asub Pihlapuu tn 1, Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond. Põhiplaanilt ja mahult risküliku kujuline gabariitmõõtudega 67,66x 22,66 m. Hoone … Узнайте больше

Tõrva COOP

Valminud kaubandushoone põhirentnikuks on COOP, lisaks mõned väiksemad äripinnad. Tegu on põhimahus ühekordse madalvundamendiga teraskarkass hoonega, millel on lamekatus. Seinad on sandwich-paneelidest, mida … Узнайте больше

Novapolis I etapp

Esimeses etapis rekonstrueeriti täielikult Tartus, Riia tn 142 asuv hoonekompleks 5-korruseline (A – osa) ja 2-korruseline (B – osa) ühtseks tervikuks. Uuendati peasissepääsu … Узнайте больше

Eedeni kaubanduskeskus Tartus

Kaubanduskeskust laiendati Sõpruse silla suunas endise parkimismaja asemele. Osaliselt teostati vana osa rekonstrueerimine ning täies ulatuses fassaadi vahetus. Uuenenud Eedeni keskusesse ehitati ka … Узнайте больше