TÜ Raamatukogu hoone rekonstrueerimistööd, W. Struve 1, Tartus

Käesoleva projektiga rekonstrueeritakse osaliselt Tartu Ülikooli raamatukogu. Töö mahtu kuuluvad tuletõkketsoonide ja evakuatsiooni väljapääsude projekteerimine, 2 kauba- ja reisijatelifti projekteerimine, 3 raamatulifti rekonstrueerimine, siseosa osaline rekonstrueerimine sh fuajee, hoidlad, teise korruse lugemissaal, kolmanda korruse lugemissaal ja töötajate ruumid. Projekti koosseisu kuulub hoone tugev- ja nõrkvoolu rekonstrueerimine, ventilatsioonisüsteemi osaline ümberprojekteerimine. Lisaks kuulub töömahtu välisosa rekonstrueerimine – hoone esise väljaku, siseõue ja hoone ümbruse haljastus ja heakord. Projekteeritakse jalgrattaparkla, istumisalad, välisvalgustus. Välisosa sadevesi lahendatakse eraldi projektiga.

Netopind: 22 654 m²
Arhitekt: RTG Projektbüroo AS
Tööde teostamise aeg: aug 2017 – jaan 2019

Comments are closed.