Pärnu Ühishoone

Rajatav ühishoone kompleks on kavandatud Siseministeeriumi haldusala asutuste tarbeks. Kompleksi uutesse hoonetesse Tammsaare pst 61 ja Tammsaare pst 70 kinnistutel kolivad Politsei‐ ja Piirivalveameti, Päästeameti, Häirekeskuse, Siseministeeriumi infotehnoloogia‐ ja arenduskeskuse (SMIT) ning Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi töö‐ ja teenistusruumid. Lisaks ühishoonele planeeritakse kinnistutele vajalikud abihooned koos nende juurde kuuluva platsi, piirdeaia ning vajalike kommunikatsioonidega. Tööde käigus rekonstrueeritakse A.H. Tammsaare pst kinnistute piires ning A.H. Tammsaare pst ja Riia mnt ristmik.

Netopind: 12 789 m2
Peaprojekteerija: Novarc Group AS
Tööde teostamise aeg: mai 2019 – jaanuar 2021

Tammsaare pst_Pärnu Ühishoone_eskiis

Comments are closed.