Kauplushoone Rakvere

Rakvere linna, Ussimäe tn 1 kinnistule rajatav uus kaubandushoone on 1-korruseline madala kaldkatusega, betoonpostide ja teraskanduritega karkasshoone. Tegemist on rahvusvahelise jakaubandusketiga mille arhitektuurne kontseptsioon lähtub kõnealuse kaubandusketi tüüplahendusest nii plaani, fassaadi kui materjalivaliku osas. Kaubandushoone projekteerimisel on arvestatud liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimalustega. Sissepääs ja kaubanduspind on kõnniteedega ühes tasapinnas ja välisalale on hoone sissepääsu lähistele planeeritud 3 inva parkimiskohta ning ette nähtud nõuetekohane välisvalgustus.

Suletud netopind: 2336 m²
Peaprojekteerija: Esplan OÜ
Tööde teostamise aeg: mai 2022 – aprill 2023

Comments are closed.