LIDL kauplushoone Pärnus

Pärnu Mai linnaosas, Riia mnt 106 kinnistule rajatav uus kaubandushoone on 1- korruseline madala kaldkatusega, betoonpostide ja teraskanduritega karkasshoone. Tegemist on rahvusvahelise jaekaubandusketiga, mille arhitektuurne kontseptsioon lähtub kaubandusketi tüüplahendusest nii plaani, fassaadi kui materjalivaliku osas. Fassaadi lahendus lähtub kahe erineva seinamaterjaliga – krohvi- ja metallipinnaga. Hoonet ilmestavad suur klaasfassaad ja peasissepääsu konsoolne varikatus. Hoone päikesekaitse tagatakse avatäidetes kasutatavate päikesekaitseklaasidega. Kaubandushoonesse on planeeritud müügisaal, taaratagastus, laopinnad, tehnilised- ja personaliruumid. Kaubandushoone projekteerimisel on arvestatud liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimalustega. Sissepääs ja kaubanduspind on kõnniteedega ühes tasapinnas ja välisalale on hoone sissepääsu lähistele planeeritud 3 inva parkimiskohta ning ette nähtud nõuetekohane välisvalgustus.

Suletud netopind: 2352,1 m²
Peaprojekteerija: Esplan OÜ
Tööde teostamise aeg: juuli 2020 – mai 2021

Comments are closed.