Kodumaja AS tootmiskompleksi laiendus

Kodumaja AS tootmiskompleks asub Tartu linna loodepiiril Veeriku tööstusrajoonis. Olemasoleva hoonete kompleksile ehitatakse juurde tootmis- ja värvimishoone. Projekteeritud tootmishoone laiendus paikneb Tartus Puidu tn 2 kinnistu edelaosas, olles pikiküljega ühendatud olemasoleva tootmiskompleksiga ja värvimishoone paikneb Tartus Puidu tn 2 kinnistu kirdeosas, olles pikiküljega paralleelne Klaasi tänavaga, jäädes olemasolevast tootmiskompleksist põhja poole lahtiste laoplatside kõrvale. Krundisisesed asfaltkattega teed ja platsid planeeritakse veidi ümber ning rajatakse uus sissesõidutee ja lisa parkimiskohad.

Tootmishoone suletud netopind 5273 m2
Värvimishoone suletud netopind: 545 m2
Projekteerija: Tari AS
Tööde teostamise aeg: juuli 2020 – veebruar 2021

Comments are closed.