Jõgeva Riigimaja

Jõgeva riigimaja puhul on tegemist endise maavalitsuse hoonega, mis võeti kasutusele juba 1968. aastal ning mille arhitektiks on Johannes Fuks. Jõgeva riigimaja on 4-korruseline büroohoone koos 3-korruselise uue juurdeehitusega. Suur tn 3 asuva administratiivhoone rekonstrueeritakse lähtuvalt funktsionaalsus- ja energiatõhususnõuetest, samuti keskendutakse hea sisekliima tagamisele ning luuakse kaasaegsed ning mugavad töötingimused. Ehituse käigus uuendatakse hoone ruumiprogrammi luues kvaliteetsed tööalad, mugavad puhkeruumid ning funktsionaalsed vestlusruumid. Lisaks kaasajastatakse hoone tehnosüsteemid, kütte- ning ventilatsioonisüsteemid sh varustades hoonet päikeseenergiaga. Hoone territooriumil parandatakse teed, platsid ja parkla seisukord ning rajatakse välisvalgustus. Riigimajja kolivad kokku 15 riigiasutust, nende hulgas näiteks Maksu ja Tolliamet, Sotsiaalkindlustusamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Keskkonnainspektsioon, Põllumajandusamet, Keskkonnaamet, Riigi Tugiteenuste Keskus, Maa-amet, Rahvakultuuri Keskus, Muinsuskaitseamet, Tööinspektsioon, PRIA jt.

Hoone suletud netopind: 1762 m2
Projekteerija: RTG Projektbüroo AS
Tööde teostamise aeg: september 2020 – juuni 2021

Comments are closed.