Tartu Ülikooli haridusteaduste intituut

Hooned paiknevad Tartu vanalinna muinsuskaitsealas ja arheoloogilises miljööpiirkonnas aadressil Jakobi 5, Lutsu 1 ja Munga 4 Tartus. Jakobi 5 kolme korruseline õppehoone säilib, kaasajastatakse ruumiprogrammi ja konstruktsioone. Jakobi 5 võimlahoone ehitatakse ümber tava õppehooneks, kus hakkavad asuma õpperuumid, raamatukogu ja avatud ala, kus saavad üliõpilased rühmatööd teha ja omavahel suhelda. Lutsu 1 lammutatakse. Asemele ehitatakse kahe korruseline õppehoone, mis on teise korruse tasapinnas ühendatud galeriiga endise võimlahoonega. Munga 4 hilisemad kahekorruselised hooned lammutatakse. Asemele ehitatakse kolme korruseline õppehoone. Algne abihoone (tall aastast 1860) kivikonstruktsioonid säilivad. Olemasolevate konstruktsioonide vahele ehitatakse uus maja. Valmimise järel on plaanis hoonete kompleksi aadress muuta ühtselt Jakobi 5, Tartu, kuhu 2021. aasta sügisel kolib Tartu Ülikooli haridusteaduste intituut.

Hoonete kompleksi suletud netopind kokku: 3888 m²
Arhitekt: Arhitektuuriklubi OÜ
Peaprojekteerija: AS RTG Projektibüroo
Tööde teostamise aeg: juuli 2020 – august 2021

Comments are closed.