Sadala COOP Jõgevamaal

Kinnistul paiknev olemasolev kauplusehoone osaliselt lammutatakse. Uue mahulise kontseptsiooni lähtekohaks on piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud hoonestus. Kauplusehoone koosneb ühest lihtsast viilkatusega mahust, mille iseloomulikuks elemendiks on lai räästas, moodustades teisel pool tänavat paikneva koolihoonega mahulise terviku. Kaupluse ruumiprogramm on A ja O kauplusele iseloomulikult äärmisel minimalistlik. Lisaks müügisaalile on kavandatud eraldi sissepääsuga väiksem taara vastuvõtu ruum, kuba vastuvõturuum ning suurem taararuum. Olmeruumide plokki on ettenähtud juhataja ruum, riietusruum ja pesuruum, koos tualettruumiga. Lisaks koristusvahendite ruum, kus paikneb alaliselt põrandapesumasin. Üks tehnoruum on kavandatud esimesele korrusele. Ventilatsiooniruum on projekteeritud teisele korrusele, kuhu viib metallkonstruktsioonis redel-trepp. Müügisaal on kavandatud sissepääsuga väikese tagasiastega edelasuunalt. Hoone tänavapoolne liigendus on saavutatud taararuumi sissepääsu mahulise tagasiastega. Räästa lahendus on kavandatud võimalikult minimaalistlikuna, mis olemuslikult on traditsiooniline, kuid on kujunduslikult kaasaegne. Parklasse rajatakse 13 autokohta, sh. 1 invakoht.

Suletud netopind: 402,8 m²
Projekteerija: OÜ Arhitektuuribüroo STUDIO-3
Tööde teostamise aeg: juuni 2020 – detsember 2020

Comments are closed.