Miridon Büroo-laohoone

Miridon OÜ olemasolevale hoonele, aadressle Rehepapi tee 31, Tartumaal, rekonstrueeriti büroo-osa ja edelapoolele ehitati uus hooneosa koos lähiümbruse ning kogu krunti ümbritseva piirdeaiaga. Hoone rekonstrueeritud osa koosneb kauba vastuvõturuumist ja kahekordsest olme-büroo osast. Hoone juurdeehituses paikneb külm laoruum. Hoone on plaanis ristkülikukujuline ja viilkatusega (laius 36.8m, pikkus 42.85m, kaasaarvatud juurdeehitus – 21.88m). Olemasolev hoone osa on kahekordne, seal paiknevad büroo-, olmeruumid ja tehnilised ruumid. Antud hooneosa esimene korrus on säilinud muudatusteta, väljaarvatud kauba vastuvõturuumi, mis on ümber ehitatud kahekorruseliseks. Hoone laienduse osas paigaldati uued kolmekihilised soojustatud profiilplekkpaneelid ja kolmekihilised r/b paneelid (sokkel). Välisviimistluses on järgitud olemasolevaid materjale ja värvilahendust. Valdavalt säilitati olemasolevad asfaltkattega teed, lisaks rajati juurdeehituse ümber uued asfaltkattega teed. Platsidel säilitati olemasolev parkimissüsteem.

Netopind: 1800 m²
Peaprojekteerija: AS RTG Projektbüroo
Tööde teostamise aeg: september 2019 – märts 2020

Comments are closed.