Miridon Büroo-laohoone

Aadressile Rehepapi tee 31, Tartumaal on kavandatud Miridon OÜ olemasoleva hoone büroo-osa rekonstrueerimine ja uue edelapoolse hooneosa ehitamine koos lähiümbruse ning piirdeaia ehitusega kogu krundi ümber. Hoone rekonstrueeritav osa koosneb kauba vastuvõturuumist ja kahekordsest olme-büroo osast. Hoone juurdeehituses paikneb külm laoruum. Hoone on plaanis ristkülikukujuline (laius 36.8m, pikkus 42.85m, kaasaarvatud juurdeehitus – 21.88m). Hoone moodustab tahukakujulise 7,5m kõrguse mahu, viilkatusega. Olemasoleva hoone osa on kahekordne, seal paiknevad büroo-, olmeruumid ja tehnilised ruumid. Antud hooneosa esimene korrus säilib muudatusteta, väljaarvatud kauba vastuvõturuumi, mis on ettenähtud ümberehitada kahekorruseliseks. Paigaldatakse uued kolmekihilised soojustatud profiilplekkpaneelid ja kolmekihilised r/b paneelid (sokkel) hoone laienduse osas. Välisviimistluses on järgitud olemasolevaid materjale ja värvilahendust. Valdavalt säilivad olemasolevad asfaltkattega teed. Juurdeehituse ümber on ette nähtud uued asfaltkattega teed. Olemasolevatel platsidel säilib olemasolev parkimissüsteem.

Netopind: 1800 m²
Peaprojekteerija: AS RTG Projektbüroo
Tööde teostamise aeg: september 2019 – aprill 2020

Comments are closed.