Novapolis I ja II etapp

Esimeses etapis rekonstrueeriti täielikult Tartus, Riia tn 142 asuv hoonekompleks 5-korruseline (A – osa) ja 2-korruseline (B – osa) ühtseks tervikuks. Uuendati peasissepääsu ruumilist kvaliteeti ja hoone ehitati ümber modernseks energiatõhusaks büroopinnaks, rekonstrueeriti fassaadid ja katus. Madalama hooneploki katusele ehitati terrass konteinerhaljastuse ja varjestusega. Esimesele korrusele, peasissepääsu kõrvale nähakse ette kohviku ruumid. Hoone keldrikorrusele paigutuvad tehnilised ruumid ja abipinnad. Korrustel asuvad bürooruumid. Samuti rekonstrueeriti välisvõrgud, rajati täiendav soojustus ja tänapäevased energiatõhusad tehnosüsteemid, vahetati välja amortiseerunud avatäited ja parandati hüdroisolatsiooni soklis. Krundil muudeti liikluskorraldus projekteeritud ala piires ning uuendati teed, platsid, haljastus ja heakord. Teises etapis teostati üldalade, trepikodade ja rendipindade väljaehitamine.

Netopind: 8 077,3 m²
Ehitusaeg – aug 2017 – jaanuar 2019
Arhitektid: Kauss Arhitektuur OÜ

Comments are closed.