Pärnu Ühishoone

Pärnu Ühishoone kompleks on kavandatud Siseministeeriumi haldusala asutuste tarbeks. Kompleksi uutesse hoonetesse Tammsaare pst 61 ja Tammsaare pst 70 kinnistutel asuvad Politsei‐ ja Piirivalveameti, Päästeameti, Häirekeskuse, Siseministeeriumi infotehnoloogia‐ ja arenduskeskuse (SMIT) ning Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi töö‐ ja teenistusruumid. Lisaks ühishoonele on kinnistul vajalikud abihooned koos nende juurde kuuluva platsi, piirdeaia ning vajalike kommunikatsioonidega. Tööde käigus rekonstrueeritakse A.H. Tammsaare pst kinnistute piires ning A.H. Tammsaare pst ja Riia mnt ristmik.

Netopind: 12 789 m²
Peaprojekteerija: Novarc Group AS
Tööde teostamise aeg: mai 2019 – juuni 2021

Comments are closed.