Taimekasvatuse Instituudi Jõgeva aretuskeskuse ehitus

Olemasoleval kinnistul paikneb 1968 aastal ehitatud katalamaja ning masuudi pumbamaja, mis mõlemad lammutatakse ja mille asemele rajatakse uus hoone. Hoone on projekteeritud sordiaretuslike katsete saagiproovide kuivatamiseks, sorteerimiseks, ladustamiseks ja analüüsimiseks. Projekteeritud hoone on jaotatud kaheks: olme- ja laboriruumide pool ning teises maja otsas kütteta laoruumid, kus kahte hooneosa ühendavad dineesium kuivati ja sorteeride ruum. Hoone põhjapoolne osa, mis ühtlasi on ka kõige tänavapoolsem osa, on avaliku funktsiooniga ning lõunapoolne maht on ladude päralt. Hoone lao osa kandvad konstruktsioonid on teraspostid ja terastalad, millele toetab kandev profiilplekk. Kontori- ja laboriruumide osa rajatakse betoonist õõnesplokkidest, mille õõned armeeritakse ja betoneeritakse. Katuse kandev osa on profiilplekk, mis toetub plokkseintele või plokkseinte vahel olevatele terastaladele.

Netopind: 1119 m²
Arhitekt: BOA OÜ
Tööde teostamise aeg: november 2018 – august 2019

Comments are closed.