Ärihoone laiendamine ja rekonstrueerimine (Tööriistamarket)

Ehitus hõlmas Tartus, Ringtee 78 asuva Tööriistamarketi olemasoleva hoone fassaadide rekonstrueerimist ja uue kagupoolse hooneosa ehitamist. Hoone juurdeehitus koosneb kauba vastuvõturuumist ja kahekordsest olme-büroo osast, värava ees laiendati asfaltiplatsi. Hoone on plaanis ristkülikukujuline. Hoone tagaosas paiknevad kahekordse osa seinad ja vahelagi lammutati ja peale lammutust jäävanud ruumid rekonstrueeriti. Hoone laienduse karkassipostide alla tehti kohtvundamendid. Juurdeehituse kandvateks elementideks on monteeritavad teras nelikanttorudest postid, betoonpostid ja betoon õõnesplokkidest kandeseinad. Sokkel täisbetoneeritud Columbia-kivi. Soklist kõrgemale jäävas osas soojustatud sandwich kergpaneeliga. Soojustatud põranda pinnasele valati armeeritud betoonist põrandaplaat. Hoone juurdeehituse katus on sisemise äravooluga ja rullmaterjalist hüdroisolatsiooniga lamekatus.

Netopind: 2940,5 m² (sh laiendus 652,6 m³ ehk 22%)
Arhitekt: AS RTG Projektbüroo
Tööde teostamise aeg: oktoober 2018 – veebruar 2019

Comments are closed.