TÜ Raamatukogu hoone rekonstrueerimistööd, W. Struve 1, Tartus

Käesoleva projektiga rekonstrueeriti osaliselt Tartu Ülikooli raamatukogu. Töö mahtu kuulusid tuletõkketsoonide ja evakuatsiooni väljapääsude rekonstrueerimine. Paigaldati uued kauba-, raamatu- ja reisijateliftid. Rekonstrueeriti fuajee, hoidlad, teise korruse lugemissaal, kolmanda korruse lugemissaal ja töötajate ruumid. Samuti on põhjaliku uuenduskuuri läbinud konverentsikeskus. Projekti koosseisu kuulus hoone tugev- ja nõrkvoolu rekonstrueerimine, ventilatsioonisüsteemi osaline ümberprojekteerimine ja ehitus. Lisaks rekonstrueeriti olme- ja sadeveekanalisatsioonisüsteem, osaliselt hoone esine väljak, siseõue ja hoone ümbruse haljastus ja heakord. Ehitati uus jalgrattaparkla, istumisalad, välisvalgustus.

Netopind: 27 641 m²
Arhitekt: RTG Projektbüroo AS
Tööde teostamise aeg: august 2017 – august 2018

Comments are closed.