Tootmishoone, Peterburi tee 49, Tallinnas

Käesoleva projektiga lammutati olemasolev tootmishoone ning kinnistule ehitati uus tootmishoone koos parkla, haljastuse, välisvalgustuse, veevarustuse, reo- ja sademeveekanalisatsiooni ning sidekanalisatsiooniga. Hoone on peamiselt ühekorruseline, osaliselt kahekorruseline, ilma keldrita.

Netopind: 11 966,7 m²
Ehitusaeg – sept 2017 – sept 2018
Arhitekt: Arhitekt Tarbe OÜ

Comments are closed.