Novapolis I etapp

Esimeses etapis rekonstrueeriti täielikult Tartus, Riia tn 142 asuv hoonekompleks 5-korruseline (A – osa) ja 2-korruseline (B – osa) ühtseks tervikuks. Uuendati peasissepääsu ruumilist kvaliteeti ja hoone ehitati ümber modernseks energiatõhusaks büroopinnaks, rekonstrueeriti fassaadid ja katus. Madalama hooneploki katusele ehitati terrass konteinerhaljastuse ja varjestusega. Esimesele korrusele, peasissepääsu kõrvale nähakse ette kohviku ruumid. Hoone keldrikorrusele paigutuvad tehnilised ruumid ja abipinnad. Korrustel asuvad bürooruumid. Samuti rekonstrueeriti välisvõrgud, rajati täiendav soojustus ja tänapäevased energiatõhusad tehnosüsteemid, vahetati välja amortiseerunud avatäited ja parandati hüdroisolatsiooni soklis. Krundil muudeti liikluskorraldus projekteeritud ala piires ning uuendati teed, platsid, haljastus ja heakord.

Netopind: 8 077,3 m²
Ehitusaeg – aug 2017 – oktoober 2018
Arhitektid: Kauss Arhitektuur OÜ, Kristiina Aasvee, Kaur Talpsep

Comments are closed.