Ülikooli 14 hotell

Hotelli krunt paikneb Tartu vanalinnas, Raekoja platsi taga, Pirogovi platsi servas ja Toomemäe nõlva ääres. Projekti koostamise aluseks on arhitektuurikonkursi võidutöö VAHVEL. Hotell on kavandatud tihedat ajaloolist konteksti arvestades, küllaltki väljakujunenud moel perimetraalset kvartalit lõpetava hoonena. Uusehitis täidab ajaloolise tühiku, lisades Pirogovi platsi äärde puuduva hoonebloki. Uue hoone maht on planeeritud detailplaneeringu piiranguid järgides võimalikult kompaktsena. Kavandatud on Ülikooli tänava poolt vaadeldes viie maapealse ja ühe maaaluse korrusega kompaktne sisehooviga hoone.
Esimesel korrusel paiknevad avalikud hotelli sissepääsu tsooni ruumid ning garaaž ning sellega liituvad tehnilised pinnad. Teisel korrusel paikneb restoran ning konverentsiruumide blokk. Hoone esimeselt korruselt teisele viib avar trepp mis loob sujuva ühenduse avaliku tsooni kahe tasandi vahel. Kolmandal, neljandal ja viiendal korrusel paiknevad hotellitoad. Keldrikorrusele on kavandatud spa sviit, hoolitsuste ala ning tehnilised ruumid.
Vastavalt ajaloolise hoone kohta koostatud muinsuskaitse eritingimustele, kandekonstruktsioonide seisukorda hindavatele konstruktsiooniuuringutele ja täiendavatele kokkulepetele Tartu LV kultuuriväärtuste teenistusega säilitatakse ja restaureeritakse olemasoleva hoone esifassaad algupärases kujunduses koos välisuksega ning trepikoda koos puittrepi ja käsipuuga. Interjööris säilitamisele kuuluvad detailid on ette nähtud restaureerida ja eksponeerida projekteerija poolt valitud asukohas.
Restaureerimistöödega saavutatav tulemus peab pakkuma nii autentset visuaalset, ajaloo- ja kultuurialast informatsiooni kui andma ka omanikule võimaluse hoone ratsionaalseks majandamiseks.
Arhitektuurne lahendus: Allianss Arhitektid, vastutav arhitekt Tarmo Teedumäe
Ehitustööde esimeses etapis teostati insenertehniliselt keerukamad tööd – süvendi toestamine, vundamentide kindlustamine ning uue hoone plaatvundament. Teises etapis ehitatakse hotell lõpuni valmis.

Comments are closed.